Kauneus- ja -erikoihoitopalvelut ViVin tietosuojasta

Kauneus- ja -erikoihoitopalvelut ViVi on aina käsitellyt asiakastietoja yksityisyyden suojaa kunnioittaen. EU:n 25.5.2018 alkaen sovellettavan asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) säätämien oikeuksien ja velvollisuuksien varmistamiseksi noudattaa Kauneus- ja -erikoihoitopalvelut ViVi Suomen Kosmetologien Yhdistyksen (SKY) tietosuojaselostetta, joka on nähtävänä liikkeessä.

Tietosuojakäytäntö tiivistettynä:

  • Tietoja kerätään luottamuksellista hoitosuhdetta.
  • Terveystiedot kerätään hoitoturvallisuutta silmällä pitäen ja tästä eteenpäin suostumus terveystietojen käsittelemiseen tehdään (ja perutaan) kirjallisesti. Suostumus koskee sekä asiakaskorttiin kirjattuja että suullisesti annettuja tietoja.
  • Asiakassuhteen kannalta välttämättömiä tietoja kerää ja käsittelee vain yrityksen omistaja SKY-kosmetologi Virve Vikman-Kotimäki.
  • Sosiaaliturvatunnuksia ei kerätä.
  • Tiedot kerätään vain paperimuodossa ja ne tuhotaan silppuamalla. Tietoja ei tallenneta sähköisesti.